Kierownicy kursu

dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

prof. dr hab. n. med. Robert Pływaczewski

Wykładowcy

dr hab. n. med. Jacek Banaszewski
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr n. med. Piotr Bielicki
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Szczepan Cofta
Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska
Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania
z Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu i Pododdziałem Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

dr n. med. Wojciech Jernajczyk
Zakład Neurofizjologii Klinicznej,
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

dr n. med. Aleksander Kania
Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Robert Pływaczewski
II Klinika Chorób Płuc
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

dr n. tech. Jakub Radliński
Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce Zdroju

dr n. med. Maciej Tażbirek
Katedra i Klinika Pneumonologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. med. prof. nadzw. Adam Wichniak
III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

dr n. med. Aleksandra Wierzbicka-Wichniak
Zakład Neurofizjologii Klinicznej,
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker