kurs medycyny snu2

PROGRAM KURSU

DZIEŃ I (CZWARTEK)

10.00 – 10.30   Rejestracja uczestników

PATOFIZJOLOGIA I OBRAZ KLINICZNY ZABURZEŃ ODDYCHANIA  W CZASIE SNU, OBS
SESJA I

10.30 – 10.45   Wprowadzenie - Wojciech Jernajczyk, Paweł Śliwiński, Małgorzata Czajkowska-Malinowska/ Robert Pływaczewski
11.45 – 11.15   Fizjologia i kontrola oddychania w czasie snu – R. Pływaczewski
11.15 - 11.35   Klasyfikacja i epidemiologia zaburzeń oddychania w czasie snu –  M. Czajkowska-Malinowska  
11.35 - 12.15   Patofizjologia obturacyjnego bezdechu sennego –J. Banaszewski/M. Czajkowska-Malinowska
12.15 - 12.30   Przerwa kawowa

SESJA II

12.30 - 13.00   Czynniki ryzyka i obraz kliniczny OBS – A. Kania
13.00 - 13.30   Ocena górnych dróg oddechowych – badanie laryngologiczne – J. Banaszewski
13.30 - 14.00   Diagnostyka OBS – skale, kwestionariusze, badania przesiewowe, badania snu - M. Tażbirek
14.00 - 14.45   Obiad

BADANIA DIAGNOSTYCZNE – POLISOMNOGRAFIA/POLIGRAFIA
SESJA III

14.45 – 16.15    Ocena zdarzeń oddechowych w badaniu polisomnograficznym – K. Radliński
16.15 - 16.30    Przerwa

SESJA IV – WARSZTATY PRAKTYCZNE CZ. 1

16.30 – 19.00    zajęcia praktyczne w grupach obejmujące:
Badanie PSG i PG
•    Rodzaje czujników i podstawowe informacje o mierzonych sygnałach.
•    Różnice między PG a PSG I/II poziom. Możliwości integracji – kapnografia
•    Podłączenie pacjenta do PSG i PG  
Rozpoczęcie badania
•    Podłączenie kapnografu
•    Przeprowadzenie pełnej procedury biokalibracji
•    Uruchomienie rejestracji wraz z kontrolą działania czujników

19.30 – kolacja  

DZIEŃ II (PIĄTEK)

SESJA V
OCENA BADAŃ POLISOMNOGRAFICZNYCH

08.30 – 09.00     Przypomnienie zasad oceny badania PSG – K. Radliński

WARSZTATY PRAKTYCZNE CZ. 2

09.00 – 12.00     Ocena badań PSG – przykłady zapisów PSG różnych przypadków klinicznych
                           i ich kodowanie -K. Radliński /eksperci pomocniczy: A. Kania, M. Tażbirek,  P.Bielicki, M. Czajkowska-Malinowska/
12.00 – 12.30     Przerwa kawowa

SESJA VI
OCENA BADAŃ POLISOMNOGRAFICZNYCH

12.30 – 13.15     Interpretacja badań PSG – przypadki kliniczne – P. Bielicki/ M.Tażbirek
13.15 – 13.45     Diagnostyka hipowentylacji podczas snu –A. Kania
13.45 – 14.30     Obiad

SESJA VII
DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA NADMIERNEJ SENNOŚCI

14.30 – 15.15    Diagnostyka różnicowa nadmiernej senności – A. Wichniak
15.15 – 16.00    Diagnostyka hipersomnii pochodzenia ośrodkowego -A. Wierzbicka-Wichniak
16.00 – 16.15    Przerwa kawowa

SESJA VIII
OCENA BADAŃ POLISOMNOGRAFICZNYCH
WARSZTATY PRAKTYCZNE CZ. 3

16.15 – 18.15   Samodzielna ocena badań przez uczestników z przeprowadzeniem analizy porównawczej - porównanie wyniku uczestnika z ocenionym badaniem przez eksperta.

DZIEŃ III (SOBOTA)

SESJA IX
POWIKŁANIA OBS

08.30 – 08.50     W poszukiwaniu mechanizmów łączących OBS z jego powikłaniami – S. Cofta
08.50 – 09.10     Choroby sercowo-naczyniowe a OBS – R. Pływaczewski
09.10 – 09.30     Cukrzyca i metaboliczne aspekty OBS – P. Bielicki
09.30 – 09.50     Wypadki komunikacyjne a OBS, postepowanie diagnostyczne u kierowców – M. Czajkowska-Malinowska
09.50 – 10.05     Przerwa kawowa

SESJA X
CENTRALNY BEZDECH SENNY (CBS)/ODDYCHANIE CHEYNE’A-STOKESA

10.05 – 10.35   Patofizjologia i klasyfikacja centralnego bezdechu sennego – M. Czajkowska-Malinowska
10.35 – 11.00   Oddychanie Cheyne-Stokesa u pacjentów z niewydolnością serca: przyczyny, rozpoznanie, konsekwencje -R. Pływaczewski
11.00 – 11.30   Zespoły hipowentylacji/ przewlekła niewydolność oddychania – A. Kania
11.30 – 11.45   przerwa kawowa

SESJA XI
ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU JAKO PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY

11.45 – 12.10   Zespół hipowentylacji otyłych - Małgorzata Czajkowska-Malinowska
12.10 – 12.35   Ocena ryzyka chirurgicznego i anestezjologicznego pacjenta z OBS – A. Kania
12.35 – 13.00   Zaburzenia psychoemocjonalne w OBS – P.Bielicki
13.05 – 14.00 Test sprawdzający, podsumowanie i zakończenie kursu  – M. Czajkowska-Malinowska/R.Pływaczewski

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker